Logo

scrollآموزش مرحله 8 بازی Brain Out

آموزش مرحله 2 بازی Brain Out

بازی Brain Out یک بایز چالش برانگیز است که ذهن شما را به چالش می کشد و شما را به خود معتاد خواهد کرد. شما با استفاده از خلاقیت، IQ، EQ و قدرت ذهن خود باید تلاش کنید مراحل این بازی را پشت سر بگذارید.

شما می توانید آموزش مرحله 8 بازی Brain Out را در این پست ببینید. اگر بازی را ندارید از اینجا می توانید دانلود کنید.

مرحله 8 بازی Brain Out

سوال: عدد زیر ماشین پارک شده چیست؟

جواب: سعی کنید ماشین را جا به جا کنید.. خواهید فهمید که عدد 9 می باشد

برای دیدن بقیه مراحل بازی اینجا کلیک کنید.