Logo

scrollآموزش مرحله 54 بازی Brain Out

آموزش مرحله 2 بازی Brain Out

بازی Brain Out یک بایز چالش برانگیز است که ذهن شما را به چالش می کشد و شما را به خود معتاد خواهد کرد. شما با استفاده از خلاقیت، IQ، EQ و قدرت ذهن خود باید تلاش کنید مراحل این بازی را پشت سر بگذارید.

شما می توانید آموزش مرحله 54 بازی Brain Out را در این پست ببینید. اگر بازی را ندارید از اینجا می توانید دانلود کنید.

مرحله 54 بازی Brain Out

جواب: روی نارنجی 3 مرتبه کلیک کنید. روی سبز 3 مرتبه کلیک کنید سپس 2 ثانیه صبر کنید  وقتی دوباره سبز شد 2 بار دیگر کلیک کنید.

برای دیدن بقیه مراحل بازی اینجا کلیک کنید.