Logo

scrollآموزش مرحله 15 بازی Brain Out

آموزش مرحله 2 بازی Brain Out

بازی Brain Out یک بایز چالش برانگیز است که ذهن شما را به چالش می کشد و شما را به خود معتاد خواهد کرد. شما با استفاده از خلاقیت، IQ، EQ و قدرت ذهن خود باید تلاش کنید مراحل این بازی را پشت سر بگذارید.

شما می توانید آموزش مرحله 15 بازی Brain Out را در این پست ببینید. اگر بازی را ندارید از اینجا می توانید دانلود کنید.

مرحله 15 بازی Brain Out

سوال: کمک کنید جوجه اردک آب بنوشد.

جواب: اردک را جا به جا کرده و در کنار آب ریخته شده قرار دهید.

برای دیدن بقیه مراحل بازی اینجا کلیک کنید.