آموزش مرحله ۱۰۲ بازی Brain Out

آموزش مرحله 2 بازی Brain Out

بازی Brain Out یک بایز چالش برانگیز است که ذهن شما را به چالش می کشد و شما را به خود معتاد خواهد کرد. شما با استفاده از خلاقیت، IQ، EQ و قدرت ذهن خود باید تلاش کنید مراحل این بازی را پشت سر بگذارید.

شما می توانید آموزش مرحله ۱۰۲ بازی Brain Out را در این پست ببینید. اگر بازی را ندارید از اینجا می توانید دانلود کنید.

مرحله ۱۰۲ بازی Brain Out

جواب: جواب ۳۱۱۸۱ است.

برای دیدن بقیه مراحل بازی اینجا کلیک کنید.