Logo

scrollآموزش مرحله 100 بازی Brain Out

آموزش مرحله 2 بازی Brain Out

بازی Brain Out یک بایز چالش برانگیز است که ذهن شما را به چالش می کشد و شما را به خود معتاد خواهد کرد. شما با استفاده از خلاقیت، IQ، EQ و قدرت ذهن خود باید تلاش کنید مراحل این بازی را پشت سر بگذارید.

شما می توانید آموزش مرحله 100 بازی Brain Out را در این پست ببینید. اگر بازی را ندارید از اینجا می توانید دانلود کنید.

مرحله 100 بازی Brain Out

جواب: اول مطمئن شوید Screen Rotation گوشیتان روشن باشد. سپس گوشی را برگردانید، خفاش به خواب خواهد رفت.

برای دیدن بقیه مراحل بازی اینجا کلیک کنید.