دانلود ترینر Yakuza 6: The Song of Life: Yakuza 6 یک بازی اکشن و ماجراجویی است که در یک محیط جهان باز جریان دارد و از دید سوم شخص بازی می شود. این عنوان از بازی Yakuza مشابه نسخه های دیگر Yakuza است. می توانید ترینر بازی Yakuza 6 را از اینجا دانلود کنید.

 

تنظیمات:

Num 1 – God Mode/Ignore Hit
Num 2 – Infinite Health
Num 3 – Max Heat Gauge
Num 4 – Infinite Stamina
Num 5 – Empty Stomach
Num 6 – Infinite Weapon Usage
Num 7 – Infinite Items
Num 8 – Set Drunk Level
Num 9 – Set Game Speed
Num 0 – One Hit Kill
Num . – Damage Multiplier

Ctrl+Num 1 – Edit Money
Ctrl+Num 2 – Edit EXP (All Types)

دانلود ترینر Yakuza 6

Alt+Num 1 – Karaoke: Perfect Combo
Alt+Num 2 – Dart: Always Win
Alt+Num 3 – Batting: Infinite Balls
Alt+Num 4 – Batting: Max Home Runs
Alt+Num 5 – Batting: Max Score
Alt+Num 6 – RIZAP Training: Freeze Timer
Alt+Num 7 – Clan Creator: Max Deployment Points
Alt+Num 8 – Clan Creator: Max Exp
Alt+Num 9 – Spear Fishing: Infinite HP/Oxygen
Alt+Num 0 – Spear Fishing: Infinite Ammo/Spear
Alt+Num . – Spear Fishing: Max Score
Alt+Num + – Spear Fishing: Max Exp
Alt+Num – – Cabaret Club: Max Love Gauge
F1 – Live Chat: Freeze Timer
F2 – Live Chat: Max Love Gauge