بازی Red Dead Redemption 2 برای PC عرضه شده و حالا ترینر این بازی برای شما قرار داده شده است.
برای دانلود ترینر Red Read Redemption 2 به ادامه مطلب مراجعه کنید.

دانلود ترینر Red Read Redemption 2

برخی از قابلیت ها:

  • حالت جان بی نهایت
  • تیر بی نهایت
  • و …

قابلیت ها:


Num 1 – حالت جان بی نهایت
Num 2 – استقامت بی نهایت
Num 3 – Infinite Dead Eye
Num 4 – جان اسب شما بی نهایت می شود
Num 5 –استقامت اسب شما بی نهایت می شود
Num 6 – حالت تیر بی نهایت
Num 7 – از بین بردن نیاز به ریلود
Num 8 – همه ی آیتم ها را خواهید داشت
Num 9 – تغییر سرعت بازی
CTRL+NUM 1 – تغییر پول بازی
CTRL+NUM 2 – No Bounty

نحوه اجرا:

 

برنامه دانلود شده را اجرا کنید و سپس بازی را باز کنید، با استفاده از دکمه هایی که در برنامه تعریف شده است قابلیت ها را فعال و غیر فعال نمایید.

نکات:

 

  1. قابلیت های Health/Stamina/Dead Eye زمانی فعال می شوند که مقدار آن ها کاهش پیدا کنند.
  2. قابلیت های “تیر بی نهایت” و “حذف ریلود” هنگام تیراندازی فعال می شوند.

برای دیدن بقیه مطالب مربوط به بازی Red Dead Redemption 2 از اینجا اقدام کنید.