دانلود ترینر Mr. Prepper: آقای پریپر شخصی است که در کشوری زندگی می کند که زمانی سرزمین آزادگان بوده است ، اما دولت جدید همه چیز آن را تغییر داده است. برای دانلود ترینر بازی Mr. Prepper از اینجا اقدام کنید.

 

تنظیمات:

Num 1 – Infinite Health
Num 2 – Infinite Stamina
Num 3 – Max Preparedness
Num 4 – Edit Inventory Capacity
Num 5 – Fast Building
Num 6 – Fast Crafting & Cooking
Num 7 – No Crafting & Cooking Requirements
Num 8 – Set Game Speed
Num 9 – Set Movement Speed
Num 0 – Freeze Time

Ctrl+Num 1 – Infinite Items & Money
Ctrl+Num 2 – Items Won’t Spoil
Ctrl+Num 3 – Infinite Power