دانلود ترینر Kingdom Hearts 3 :Kingdom Hearts III یک بازی نقش آفرینی اکشن است که در سال 2019 توسط Square Enix برای پلی استیشن 4 ، ایکس باکس وان و Windows ساخته و منتشر شده است. این بازی دوازدهمین قسمت از سری Kingdom Hearts است. سالم ترین نسخه ترینر این بازی را میتوانید دانلود کنید.

 

تنظیمات:

 

Num 1 – God Mode/Ignore Hit
Num 2 – Infinite HP
Num 3 – Infinite MP
Num 4 – Infinite Focus
Num 5 – Easy Formchange
Num 6 – Infinite Formchange Duration
Num 7 – Infinite Command & Summon Duration
Num 8 – No Summoning Cooldown
Num 9 – Freeze Command & Formchange Timer
Num 0 – Set Game Speed
Num . – One Hit Kill
Num + – Damage Multiplier

Ctrl+Num 1 – Edit Money
Ctrl+Num 2 – Infinite Exp
Ctrl+Num 3 – Exp Multiplier
Ctrl+Num 4 – Infinite AP
Ctrl+Num 5 – Edit Max HP
Ctrl+Num 6 – Edit Max MP
Ctrl+Num 7 – Freeze Cooking Timer
Ctrl+Num 8 – Max Cooking Rating

Alt+Num 1 – Gummi Ship: Infinite HP
Alt+Num 2 – Gummi Ship: Infinite Boost
Alt+Num 3 – Gummi Ship: Infinite Exp
Alt+Num 4 – Gummi Ship: Max Score
Alt+Num 5 – Gummi Ship: Max Kill Count
Alt+Num 6 – Gummi Ship: Freeze Battle Timer
Alt+Num 7 – Gummi Ship: One Hit Kill
Alt+Num 8 – Gummi Ship: Special Weapon No Cooldown

Ctrl+F1 – Obtain All Keyblades
Ctrl+F2 – Obtain All Staffs
Ctrl+F3 – Obtain All Shields
Ctrl+F4 – Obtain All Armors
Ctrl+F5 – Obtain All Accessories
Ctrl+F6 – Obtain All Consumables
Ctrl+F7 – Obtain All Foods
Ctrl+F8 – Obtain All Cooking Ingredients
Ctrl+F9 – Obtain All Synthesis Materials