دانلود ترینر Gunfire Reborn: Gunfire Reborn یک بازی با سبک ماجراجویی است. بازیکنان می توانند قهرمانان را با توانایی های مختلف کنترل کنند. این بازی را می توان توسط تک نفره یا Co-op تا چهار بازی کرد. ترینر بازی Gunfire Reborn را از کافه گیم فارسی دانلود کنید.

 

تنظیمات:

Num 1 – Infinite Health
Num 2 – Infinite Shield
Num 3 – Infinite Ammo/No Reload
Num 4 – Set Game Speed
Num 5 – Set Move Speed
Num 6 – Infinite Jumps
Num 7 – Infinite Money
Num 8 – Infinite Soul Essence