بازی Cyberpunk 2077 بعد از مدت ها توسط استدیو سی‌دی پروجکت منتشر شد، این بازی که در سبک نقش آفرینی است مدت زیادی شما را سرگرم خواهد کرد. شما میتوانید ترینر این بازی جذاب را از کافه گیم فارسی دانلود کنید.
ترینر بازی Cyberpunk 2077 توسط FLiNG منتشر شده است.

 

 

قابلیت های ترینر Cyberpunk 2077:

Num 1 – God Mode
Num 2 – Infinite Movement Points
Num 3 – Infinite Will Points
Num 4 – Max Perception
Num 5 – Max Accuracy
Num 6 – Max Stealth
Num 7 – Set Game Speed
Num 8 – Empty AI Movement Points
Num 9 – Empty AI Will Points
Num 0 – One Hit Kill

Ctrl+Num 1 – Edit Tech
Ctrl+Num 2 – Edit Materials
Ctrl+Num 3 – Edit Food
Ctrl+Num 4 – Instant Research
Ctrl+Num 5 – Instant Construction
Ctrl+Num 6 – Instant Manufacture
Ctrl+Num 7 – Infinite Soldier SP
Ctrl+Num 8 – Infinite Phoenix SP
Ctrl+Num 9 – Infinite Power
Ctrl+Num 0 – Infinite Soldier Capacity
Ctrl+Num . – Infinite Vehicle Capacity
Ctrl+Num + – Infinite Aircraft Capacity
Ctrl+Num – – Infinite Storage Capacity