دانلود ترینر یا کد تقلب بازی Borderlands 3

ترینر بازی Borderlands 3 از امکانات جالبی برخوردار است که شما از استفاده از آن لذت میبرید . شما میتوانید این ترینر را از سایت کافه گیم فارسی دانلود کنید .

راهنما :

ابتدا فایل ترینر Borderlands 3 را دانلود و آن را از حالت فشرده خارج کنید. سپس آن را اجرا کنید.

برای روشن کردن ترینر کلید F1 را بفشارید.

راهنمای ترینر :

# Player

NumPad1:  سلامتی نامحدود

NumPad2:  سپر نامحدود

# Enemies

NumPad3:  ضربه قوی

# Weapons

NumPad4:  مهمات نامحدود

NumPad5:  بدون نیاز به خشاب کردن اصلحه

NumPad 6: دیگه پس نمیزنه

NumPad7:  افزایش دقت در بازی

NumPad8: حمل کنندگی نامحدود

: اتش سریع

# Skills

Multiply: مهارت سرعتی سریع

#  خرس اهنین

Add:    مکس شدن خرس اهنی

Separator: نداشتن ضربه خرس اهنی

# Movement

Subtract: تلپرت ارام تا نقطه ای مد نظر است

# Vehicle

Decimal: افزایش وسایل نقلیه

# Special

Divide:  راحت تر شدن باز کردن صندوق ها یا جایزه

F1:  سوپر پرش

F2:   افزایش سوپر جنبش سریع

F3:  ادجاست برای بازی کنان لول پاین

F5:   فعال کردن حالت پرواز

F6: نداشت کلیپ های حین بازی

# Game

F7:  سرعت بازی

# Inventory

F8:   تنظیم دلخواه پول کیف پول

F9: تنظیم دلخواه Eridium

# Guardian

F10: تنظیم دلخواه Guardian Tokens

# Pet

F11: سلامتی حواین خانگی شما نامحدود میشود

F12: Freeze Pet Respawn Timer

F13: Instant Pet Respawn

F14:  کشتن حیوان خانگی

# Special

F15: Increased Legendary Drop Rate

 

Editor Options:

# Player:

Current Health

Max Health

Current Shields

Max Shields

# Ammunition:

Current Ammo

Max Ammo

# Throwables:

Current Throwable/Grenade

Max Throwable/Grenade

# Progression:

Current XP

Current Level

Current Skill Points

# Currency:

Current Vault Coins

Current Eridium

# Misc:

Backpack Slots

Shop Timer

# Guardian:

EXP

Current Tokens

Total Collected Tokens

# Guardian – Bonus Stats:

Accuracy

Action Skill Cooldown

Critical Damage

FFYL Duration

FFYL Movement Speed

Grenade Damage

Gun Damage

Gun Fire Rate

Max Health

Melee Damage

Luck (Rare Drop Rate)

Recoil Reduction

Reload Speed

Shield Capacity

Shield Recharge Delay

Shield Recharge Rate

UNKNOWN

# Slot Machine / Jackpot:

Lootboxer Outcome

Vault Line Outcome

Cash Trap Outcome

Tink’s Hijinx Outcome