بازی Assassin’s Creed Valhalla جدیدترین نسخه ی سری بازی های Assassin’s Creed است که توسط یوبی سافت منتشر شده است و شما می توانید ترینر این بازی را از این پست دانلود کنید.

امکانات: 

OPTIONS
Num 1 – God Mode/Ignore Hit
Num 2 – Infinite Health
Num 3 – Infinite Stamina
Num . – Infinite Adrenaline
Num 4 – Infinite Oxygen
Num 5 – Stealth Mode
Num 6 – Infinite Arrow
Num 7 – Set Game Speed
Num 8 – One Hit Stun
Num 9 – Super Damage/One Hit Kill
Num 0 – Damage Multiplier

Ctrl+Num 1 – Infinite Silver & Resources
Ctrl+Num 2 – Infinite Crafting Materials
Ctrl+Num 3 – No Equipment Upgrade Requirement
Ctrl+Num 4 – Infinite Exp
Ctrl+Num 5 – Exp Multiplier
Ctrl+Num 6 – Infinite Skill Points
Ctrl+Num 7 – Infinite Mastery Points
Ctrl+Num 8 – Teleport To Waypoint