Logo

scroll


تگ کانفیگ Super Cheat برای CS 1.6

image
date 1398-01-29

کانفیگ Super Cheat برای CS 1.6

فایل supercheat.cfg را در پوشه cstrike در محل نصب بازی ریخته و وارد بازی...