با این چیت Rules of Survival  می توانید از Aimbot و Esp قدرتمند استفاده کنید. شما می توانید این چیت را از کافه گیم فارسی دانلود کنید.

کد فعالسازی: D39ksa1i293askasjd39 

 

3 1 رای دادن
Article Rating