چیت King Gun که توسط هکر چینی King Gun ساخته شده و در فضای اینترنت قرار داده شده است. این چیت دارای امکانات زیادی مانند Aimbot, Wallhack و Esp است.

*برای استفاده از این چیت، برنامه را باز کرده  وگزینه سوم از چپ را انتخاب کنید.

کلید ها:

F1: Map
F2: Show People
F3: item
F4: vehicle
f5: Magic Bullets
f6: character flying
f7: bullet tracking
f8: aimbot position
f9: Aimbot key
f10: Triple high jump
Del: Landing Fast
f12: danger warning
Ins: car flaying
Capslock: On/off Aimbot

*کافه گیم فارسی تضمینی بر امنیت این چیت نمیکند، اما 99% مشکلی در اجرای این چیت نخواهید داشت.

 

2.6 11 آرا
Article Rating