ماد Trucking Missions مانند نسخه های قبل GTA یک مینی گیم کامیونی به بازی شما اضافه می کند.

برای شرکت کردن در یک مرحله به دفتر درroad west of Sandy Shores بروید و یک قرارداد جدید ببندید.
* فایل Missionloader.exe را در پوشه scripts بریزید.

0 0 رای دادن
Article Rating