دانلود injector برای CS GO

به شما کمک خواهد کرد تا چیت ها را در بازی هایی مانند CS GO و غیره اجرا نمایید.

نحوه استفاده:

بازی را باز کنید، فایل exe را آنزیپ کنید، برنامه را اجرا و نام process را وارد کنید (مثلا csgo.exe)،  بعد نام چیت را وارد کنید (مثلا cheat.dll).

3.7 3 آرا
Article Rating