چیت CS GO نسخه OSIRIS دارای امکانات بسیار زیادی از جمله Esp, Aimbot, Wallhack و… را دارا است.

آموزش اجرا:

با استفاده از اینچکتور چیت را به بازی تزریق کرده وبا استفاده از دکمه INSERT تو بازی منو را باز کنید.