اگر به دنبال یک چیت ساده هستید که باعث بن شما هم در CS Go نشود، چیت LOLJUXD مناسب شما است.

قابلیت ها:

  • GlowESP
  • BunnyHop
  • Triggerbot

دکمه ها:

  • Glow ESP [ F7 ]
  • Bunnyhop [ SPACE ]
  • Triggerbot [ ALT ]

 

0 0 رای دادن
Article Rating