کانفیگ RUUKIEm از کشور Estonia می باشد و یک کانفیگ عالی برای بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو است.

برای دانلود این کانفیگ از بخش دانلود استفاده کنید…