فایل vistuspro.cfg و valve.rc را در پوشه cstrike در محل نصب بازی ریخته و وارد بازی شده سپس با استفاده از ~ بر روی کیبورد کنسول را باز کرده و متن زیر را تایپ کرده و اینتربزنید.

exec valve.rc
exec vistuspro.cfg

از بازی لذت ببرید 😉