کانفیگ فوق حرفه ای Klaxer New به همراه فایل های dll مخصوص Injected


فایل های داخل فایل دانلود شده را در پوشه cstrike در محل نصب بازی ریخته و وارد بازی شده و فایل های WTF.cfg
hlae.aimbot.dll
WTF.dll
را جرا کنید.

از بازی لذت ببرید 😉