سی اف جی Fever یک سی اف جی بسیار عالی برای هدشات دشمنان می باشد.

AIM: 99%
NoRecoil: 85%
Airshot: 40%
DistanceShot: 95%
Comfort: 100%